Dây chuyền chế biến nước sốt cà chua và tương cà 3000 L / H ở Nigeria

May 11, 2015
trường hợp công ty mới nhất về Dây chuyền chế biến nước sốt cà chua và tương cà 3000 L / H ở Nigeria

Chúng tôi đã hoàn thành dây chuyền chế biến nước sốt cà chua và tương cà ở Nigeria.

Công suất: đầu ra 3000L / H

Đóng gói: gói 70g