Nước trái cây tự nhiên 5T / H, nước giải khát 3T / H và dây chuyền chế biến trái cây sấy khô 500kg / h

April 16, 2018
trường hợp công ty mới nhất về Nước trái cây tự nhiên 5T / H, nước giải khát 3T / H và dây chuyền chế biến trái cây sấy khô 500kg / h

Nước trái cây tự nhiên 5T / H, nước giải khát 3T / H và dây chuyền chế biến trái cây sấy khô 500kg / h