Giấy chứng nhận

 • Trung Quốc Shanghai Gofun Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  ISO quality system certification
 • Trung Quốc Shanghai Gofun Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  business registration certificate
 • Trung Quốc Shanghai Gofun Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  Patent certificate
 • Trung Quốc Shanghai Gofun Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  Patent certificate
 • Trung Quốc Shanghai Gofun Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  CE certificate 1
 • Trung Quốc Shanghai Gofun Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  CE certificate 2
 • Trung Quốc Shanghai Gofun Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  CE certificate 3
 • Trung Quốc Shanghai Gofun Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  CERTIFICATE OF COMPLIANCE
 • Trung Quốc Shanghai Gofun Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
 • Trung Quốc Shanghai Gofun Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  Innovation Patent
 • Trung Quốc Shanghai Gofun Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  Certification Of Invention Patent
 • Trung Quốc Shanghai Gofun Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  Certification Of Invention Patent
 • Trung Quốc Shanghai Gofun Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  Certification Of Utility Model Patent
 • Trung Quốc Shanghai Gofun Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  Iso 9001
 • Trung Quốc Shanghai Gofun Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  ISO 9001:2008

QC Hồ sơ

1. Chất lượng là cuộc sống, Công ty Gofun tự tin vào chất lượng vượt trội của sản phẩm là nhân viên bán hàng hiệu quả nhất.
2. Công ty Gofun có quản lý sản xuất và công nghệ R & D tiên tiến và cũng tiếp tục phát triển.
3. Công ty Gofun mang đến các thiết bị kiểm tra chất lượng tiên tiến để kiểm soát tất cả các sản phẩm.
4. Công ty Gofun có bộ phương pháp thử nghiệm và tiêu chuẩn thử nghiệm hoàn chỉnh của riêng mình.

Để lại lời nhắn