Giấy chứng nhận
 • Trung Quốc Shanghai Gofun Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: ISO quality system certification
  Số: 117 16 QU 0240-05 ROS
  ngày phát hành: 2016-05-19
  Ngày hết hạn: 2022-05-18
 • Trung Quốc Shanghai Gofun Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: business registration certificate
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
 • Trung Quốc Shanghai Gofun Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: Patent certificate
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
 • Trung Quốc Shanghai Gofun Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: Patent certificate
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
 • Trung Quốc Shanghai Gofun Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: CE certificate 1
  Số: IT061505GF160510
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
 • Trung Quốc Shanghai Gofun Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: CE certificate 2
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
 • Trung Quốc Shanghai Gofun Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: CE certificate 3
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
 • Trung Quốc Shanghai Gofun Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: CERTIFICATE OF COMPLIANCE
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
 • Trung Quốc Shanghai Gofun Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn:
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
 • Trung Quốc Shanghai Gofun Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: Innovation Patent
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
 • Trung Quốc Shanghai Gofun Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: Certification Of Invention Patent
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
 • Trung Quốc Shanghai Gofun Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: Certification Of Invention Patent
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
 • Trung Quốc Shanghai Gofun Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: Certification Of Utility Model Patent
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
 • Trung Quốc Shanghai Gofun Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: Iso 9001
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
 • Trung Quốc Shanghai Gofun Machinery Co., Ltd. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
QC Hồ sơ
1. Chất lượng là cuộc sống, Công ty Gofun tự tin vào chất lượng vượt trội của sản phẩm là nhân viên bán hàng hiệu quả nhất.
2. Công ty Gofun có quản lý sản xuất và công nghệ R & D tiên tiến và cũng tiếp tục phát triển.
3. Công ty Gofun mang đến các thiết bị kiểm tra chất lượng tiên tiến để kiểm soát tất cả các sản phẩm.
4. Công ty Gofun có bộ phương pháp thử nghiệm và tiêu chuẩn thử nghiệm hoàn chỉnh của riêng mình.